Prístup k údajom

Nižšie môžete požiadať o to, aby vaše osobné údaje zhromažďované touto webovou stránkou boli odoslané e-mailom.
Nižšie si môžete pozrieť služby, ktoré zhromažďujú vaše osobné údaje na tejto webovej stránke. Zaškrtnite služby pri ktorých chcete využiť právo byť zabudnutý. Tak pošlete žiadosť administrátorovi webových stránok. Po dokončení tohto kroku budete oboznámení s e-mailom.
WP Comments
WordPress Komentáre sú údaje zadané používateľmi v komentároch
WordPress Príspevky
WordPress uverejňuje údaje autora
WP Používateľské Dáta
WordPress používateľské dáta uložené ako meta dáta používateľa v databáze
Nižšie môžete odoslať žiadosť o opravu údajov administrátorom webových stránok. Zadajte, čo chcete opraviť. Po dokončení opravy budete upozornení e-mailom.