Korzo Zálesie – drevené mólo

Čo všetko sme tu realizovali: stavba na kľúč, nabíjanie dubových kolov na dno Malého Dunaja, montáž drevenej konštrukcie a podlahy z dubového reziva, náter od www.farbyx.sk