Fínska sauna – tradičná drevostavba

Čo všetko sme tu realizovali: hrubá stavba tradičnej fínskej sauny.