Rekonštrukcia podkrovia Thurzovho paláca na Oravskom hrade

20.02.2016

Koncom leta 2015 sme začali realizáciu na jednom z najznámejších hradov Európy, Oravský hrad. Realizácia pod názvom rekonštrukcia Thurzovho paláca na Oravskom hrade bola financovaná z prostriedkov Európskej únie.

1

Postup realizácie

Práce začali v podkrový Thurzovho paláca. Toto podkrovie bolo postavené posledný krát v roku 1830 po veľkom požiari na celom Oravskom hrade. Atipický krov, nepravidelné tvary a pod nohami labilné klemby paláca boli prvým oboznámením miesta rekonštrukcie. Práce sme začali navozením materiálu. Všetok materiál sa dovážal do centra hradieb terénnym vozidlom. Počas celej rekonštrukcie sme priebežne navozili 300 ton materiálu. Technologický postup spočíval vo výstavbe nosnej drevenej konštrukcie podlady, montáž zdravotechniky a vodovodných rozvodov, izolácia strechy, montáž priečok, elektroinštalácia, zaklopenie priečok, betónový poter na nosnú drevenú časť podlahy a v neposlednom rade rekonštrukcie od pamiatkárov.

podkrovie thurzovho paláca

Celé podkrovie tvorí protipožiarny úsek so vzduchotechnickou jednotkou a sociálnym zázemím. Tieto priestory budú slúžiť na prezentáciu exponátov Oravského hradu.