ZALOŽENIE FIRMY

15.04.2017

Historické korene firmy siahajú do 90 rokov minulého storočia. Od oficiálneho založenia firmy už uplynulo viac ako 18 rokov. Zakladateľom firmy je Peter Lacúch, ktorého počiatočná vízia spočívala vo výstavbe a rekonštrukcii tradičných dreveníc, stavbe krovov a menších drevených stavieb.